П’ятихатський район. Відділ освіти П'ятихатської РДА

 

Пятихатки

Про відділ

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ:

 

    забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти;

•    створення рівних умов для реалізації ґарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

•    забезпечення розвитку системи освіти;

•   здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

•   забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності в місті;

• забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

•  формування наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району.